Oeps, je lijkt een niet-ondersteunde browser te gebruiken...
Verouderde browsers kunnen uw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.
  • Actua

  7 december 2020

  6% BTW op afbraak en wederopbouw: nieuwe regels vanaf 2021

  Vandaag is het btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van privéwoningen enkel van toepassing in bepaalde centrumsteden. Op andere plaatsen in België geldt steeds het algemeen tarief van 21% btw. Vanaf 2021 wordt het gunstig btw-tarief uitgebreid naar heel het Belgische grondgebied, maar er zijn enkele voorwaarden.

  • De uitbreiding van het 6% btw-tarief naar het volledige Belgische grondgebied geldt enkel van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.
    
  • Het moet gaan over een woning die gedurende minimaal 5 jaar als de enige en eigen woning van de eigenaar zal dienen. Daarenboven mag de woning een maximale bewoonbare oppervlakte van 200m² hebben. Naast voorgaande voorwaarde mag de woning ook voor een periode van 15 jaar ter beschikking wordt gesteld aan een sociaal verhuurkantoor om in aanmerking te komen.
    
  • Bepaalde werkzaamheden worden uitgesloten zoals tuinaanleg, het aanleggen van zwembaden, sauna’s, tennisterreinen of het reinigen van de woning.

  Bouwprojecten die in 2020 werden opgestart kunnen ook van het lagere tarief genieten, indien er een verklaring wordt ingediend voor 31 maart 2021. Het moet in dat geval wel gaan om btw die opeisbaar is geworden na 01 januari 2021. De bouwheer moet voor de btw opeisbaar wordt een verklaring indienen bij de bevoegde btw-administratie.

  Wat komt niet in aanmerking voor de tijdelijke btw-verlaging?

  De btw-verlaging geldt enkel voor de afbraak- en opbouwwerken zelf. Op het werk van bijvoorbeeld de architect, ingenieur of veiligheidscoördinator zal bijgevolg nog steeds 21% btw gerekend.

  Daarnaast worden ook volgende werkzaamheden uitgesloten van deze btw-verlaging:

  • werken die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning (bijvoorbeeld :tuinaanleg , plaatsen van afsluitingen en bebouwingswerkzaamheden);
    
  • werken betreffende zwembaden, sauna's, (midget)golfbanen, tennisterreinen en dergelijke installaties;
    
  • gehele of gedeeltelijke reiniging van een woning.

  Deze strenge maatregelen gelden niet in de door de wet bepaalde centrumsteden waar nu reeds het 6% btw-tarief kan toegepast worden voor de afbraak en wederopbouw.

  Wat met bouwpromotoren?

  Naast deze strengere maatregelen, is er ook positief nieuws voor de bouwpromotoren. Onder de huidige regels kunnen zij niet genieten van deze toepassing.

  Onder de nieuwe (tijdelijke) regels is voorzien dat het verlaagde tarief inzake afbraak en wederopbouw ook van toepassing kan zijn op een woning die door bouwpromotoren en ontwikkelaars heropgebouwd werd na een aankoop en afbraak. De voorwaarde hierbij is dat ze nadien verkocht wordt aan een natuurlijk persoon. In het kader van deze regeling is daarnaast vereist dat de woning, na de oplevering, de enige en eigen woning van de koper/natuurlijke persoon is, en hij er zonder uitstel zijn domicilie vestigt. Ook de maximale bewoonbare oppervlakte van niet meer dan 200 m² is hier van toepassing.

  Uw boekhouding volledig op punt?
  Wij gaan graag in gesprek met u.