Oeps, je lijkt een niet-ondersteunde browser te gebruiken...
Verouderde browsers kunnen uw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.
  • Actua

  25 november 2020

  Verlenging investeringsaftrek 25%

  Als gevolg van de corona-crisis was het percentage van de gewone investeringsaftrek tijdelijk verhoogd van 8% naar 25% voor de gewone investeringen van zelfstandigen (natuurlijke personen) en kleine vennootschappen. Deze verhoging geldt voor de vaste activa verkregen of tot stand gebracht in de periode die loopt van 12 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

  Onlangs, bij het ontwerp van de Programmawet, werd bevestigd dat deze maatregel wordt verlengd met twee jaar. Dit is goed nieuws, want zo hoeft u als ondernemer zich niet te haasten om investeringen tegen eind 2020 rond te krijgen.

  Basisvoorwaarden

  Graag herhalen we hier nog even de basisvoorwaarden, zodat u reeds kan nagaan of uw (geplande) investering in aanmerking komt voor de nvesteringsaftrek.

  In de regel moet het gaan om afschrijfbare materiële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht en om nieuwe immateriële vaste activa.

  Deze nieuwe activa moeten in België uitsluitend voor het uitoefenen van de (eigen) beroepswerkzaamheid worden gebruikt en ze moeten over minstens 3 jaar worden afgeschreven. Hieruit volgt dat personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik en investeringen die ook deels privé gebruikt worden (bijvoorbeeld een laptop, smartphone, …) uitgesloten zijn.

  Wat bij onvoldoende winst?

  Wanneer de investeringsaftrek voor 2020 niet (volledig) kan benut worden wegens geen of een te lage winst, dan is het niet gebruikte deel van de investeringsaftrek voor natuurlijke personen (eenmanszaken) onbeperkt overdraagbaar en voor de kleine vennootschappen maximaal voor één jaar overdraagbaar.

  Volgens het huidige ontwerp zal, voor de voor investeringen verkregen of tot stand gebracht in 2021 en 2022, de overdraagbaarheid in de vennootschapsbelasting verlengd worden naar twee jaar.

  Uw boekhouding volledig op punt?
  Wij gaan graag in gesprek met u.